🆄   🆁🅰🅳🆄

Koristi se za setvu u široke redove sa različitim razmakom između biljaka u redu i seju pojedinačna zrna. SOLMAX STEEL pneumatska diskosna sejalica je univerzalnog tipa i koristi se za setvu različitih vrsta kultura, čime se utiče na troškove proizvodnje.

U CENI ZA 4 REDNU SEJALICU SU UKLJUČENI NEZAVISNI HIDROMARKERI, KARDAN, 3 SETA SETVENIH PLOČA (KUKURUZ, SUNCOKRET, SOJA), PRITISNI TOČKIĆ IZA DUPLIH DISKOVA!

U PONUDI SE NALAZE:
4 REDNE SEJALICE, SA ILI BEZ DEPOZITORA ZA MINERALNO ĐUBRIVO, SA ILI BEZ DEPOZITORA ZA MIKROGRANULAT. MOGUĆNOST ZVEZDASTIH OTVARAČA BRAZDE KAO I TURBO DISKA

6 REDNE SEJALICE SA TELESKOPSKIM RAMOM, SA ILI BEZ DEPOZITORA ZA MINERALNO ĐUBRIVO, SA ILI BEZ DEPOZITORA ZA MIKROGRANULAT. MOGUĆNOST ZVEZDAStIH OTVARAČA BRAZDE KAO I TURBO DISKA

Od savremenih pneumatskih sejalica se očekuje da obave preciznu setvu pojedinačnim zrnima, sa konačnim razmakom između zrna, a time i biljaka u redu. Da bi se to ostvarilo setveni aparati moraju ravnomerno ulagati seme u setvenu brazdicu. Naglasili bi još samo jednu bitnu stvar, po Ruskom principu “ono što valja ne menjaj ” , na svim SOLMAX STEEL sejalicama setveni aparat je kopija GASPARDOVOG setvenog aparata …isto kao na Sakalak sejalicama i ozdoken i ozdoman i cansa sejalicama.
Za kontrolu ulaganja semena sejalice opciono mogu biti opremljene elektronskom kontrolom setve.

Novi model elektronske kontrole setve AGROSTANDARD PLUS za sezonu 2020, pored niza unapredjenja i poboljšanja, neke od najbitnijih opcija su sledeće:

– Praćenje potrošnje semena po sekcijama
– Brojanje zrna
– Praćenje prosečnog rastojanja izmedju zrna u redu
– Merenje brzine kretanja
– Merenje zasejane površine
– Zvučna i svetlosna signalizacija svih zastoja i kvarova na
mašini

🅺🅰🆁🅰🅺🆃🅴🆁🅸🆂🆃🅸🅺🅴

Technical Specifications UNIT 5 Row
(Fertilizer)
5 Row
(Non-Fertilizer)
6 Row
(Fertilizer)
6 Row
(Non-Fertilizer)
8 Row
(Fertilizer)
8 Row
(Non-Fertilizer)
10 Row
(Fertilizer)
10 Row
(Non-Fertilizer)
Width mm 2.950-3.400 2.950-3.400 3.850 3.850 5.450 5.450 6.850 6.850
Height mm 1500 1500 1.500 1.500 1.330 1.330 1.330 1.330
Length mm 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050
Seed Depot Volume Liter 5×38 5×38 6×38 6×38 8×38 8×38 10×38 10×38
Fertilizer Depot Volume Liter (2×165)+92 2×240 2×350 2×470
Tire size   500-15 500-15 500-15 500-15 650-16 650-16 650-16 650-16
Disc Hole Diameter mm 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7
Operation Speed km/h 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8
Weight Kg 1200 1000 1700 1500 1900 1750 2200 2000
Required Power HP 70+ 55+ 80+ 75+ 110+ 100+ 120+ 110+

🆂🅴🅹🅰🅻🅸🅲🅴 4 🆁🅴🅳🅰

🆂🅴🅹🅰🅻🅸🅲🅴  6 🆁🅴🅳🅾🆅🅰

🅶🅰🅻🅴🆁🅸🅹🅰 :

Pin It on Pinterest