Poljoprivrednici mlađi od 70 godina moći će da konkurišu za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta.

Razvojni fond AP Vojvodine raspisao je konkurs za dugoročne pozajmice. Cilj je, kako se navodi, stvaranja uslova za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i podizanje efikasnosti i konkurentnosti individualnih poljoprivrednih gazdinstava. Uslov je da se investicija realizuje na teritoriji ove pokrajine i omogući poljoprivrednim proizvođačima ukrupnjavanje poseda. Zemljište, koje je predmet prodaje, ne može biti u vlasništvu naslednika u pravoj liniji ili bračnih drugova i mora da se nalazi u prečniku do 50 kilometara od sedišta gazdinstva.

Pravo učešća na konkursu imaju isključivo fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji Vojvodine, koja imaju aktivan status gazdinstva i manje od 70 godina. Još jedan od uslova je da podnosilac zahteva nema neizmirene poreske obaveze i da je uredno plaćao rate kredita koji su mu ranije odobreni preko ovog fonda. U zavisnosti od kreditne sposobnosti poljoprivrednici će moći da dobiju pozajmicu od 300.000 do 20.000.000 dinara sa obaveznim učešćem od najmanje 20 odsto vrednosti zemljišta koje kupuju. Rok vraćanja pozajmice je sedam godina sa grejs periodom od godinu dana. U grejs periodu obračunava se i plaća interkalarna kamata mesečno, tromesečno ili šestomesečno, u visini ugovorene kamatne stope, a anuiteti se obračunavaju i plaćaju mesečno, tromesečno ili šestomesečno.

Iznosi kamata su od jedan do tri odsto u zavisnosti na kojoj teritoriji opštine se zemljište nalazi. Poljoprivredno zemljište, koje je predmet kupovine, mora da se nalazi u prečniku do 50 km od sedišta registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

U Razvojnom fondu Vojvodine ističu da će ovaj konkurs biti otvoren dok novac, koji je planiran za realizaciju, ne bude iskorišćen ili do donošenja odluke nadležnih o zatvaranju konkursa.

 

 

                                                    izvor: http://politika.rs

Pin It on Pinterest