Balirka (presa) AGROTIGER

Elibol & Agrotiger EMS 900 S ROL BALIRKA

Elibol&Agrotiger EMS 900 S je integrisana presa za baliranje sena i mašina za pakovanje.
Vučena priključna mašina koja se povezuje vučnim prstenom i kardanom za traktor. Mašina se proizvodi savremenom tehnologijom i koristi se za sakupljanje materijala kao što su zelena
krmno bilje, ječam, grahorica, detelina itd. Mašina kupi žetvene ostatke sa površine zemlje i pravi okrugle bale, vezuje ih i strečuje na njivi. Elibol&Agrotiger EMS 900 S integrisana presa za baliranj i mašina za pakovanje poseduje
kapacitet za baliranje žetvenih ostataka nakon tracionalnog kombajniranja useva koji se koriste kao gruba stočna hrana. Usevi koji se nalaze u bunkeru mašine se vezuju u mrežu nakon što se bunker napuni. Tako uvezana bala se putem hidraulike premešta do mesta gde se strečuje u foliju i nakon toga se ostavlja na polju. Usevi koji su strečovani kao zeleni mogu da
se koriste za silažu. Putem fermentacije strečovanih useva u anaerobnom okruženju uz pomoć mikroorganizama, nutritivna vrednost stočne hrane može da se poveća i do 300%. Neke krmne žitarice koje ne konzumiraju životinje ili nisu pogodne za prekomerno korišcćenje mogu se dati životinjama kao silaža. Pored toga, omogućava se lak transport materijala za silažu sa njive,
za kratko vreme. Silaža se skladišti u odgovarajućim uslovima 2-3 godine i smanjuje potrošnju koncentrata u zimskim mesecima. Takođe smanjuje vreme provedeno za izgradnju silosa na pola, kao i troškove rada. Elibol&Agrotiger EMS 900 S integrisana presa za baliranje sena i mašina za pakovanje je objedinila 2 funkcije u jednoj mašini i deluje kao kombinovana mašina.

Tehnička specifikacija
Model jed. Max-Roll 900
Radni zahvat cm 100
Dimenzija bale cm 90×85
Težina bale kg 200
Shredder Unit (twine) not
Širina pikapa cm 100
Širina mašine cm 245
Dužina mašine cm 480
Visina mašine cm 205
Točkovi 11,5/80-15,3
Težina mašine kg 1900
Zahtevana snaga traktora KS 45
PTO obr/min 540
Kontrolni i komandni sistem Hidraulična kontrola
Radni pritisak mašine Uljna pumpa sa traktora
Maksimalni pritisak bar 180
Širina folije cm 100
Nosači folije cm 2×50
Kontrola mašine za strečovanje Automatska
Radna brzina km/h 4,8
Osvetlenje Opciono
Broj bala po času bala/h 25-35
Galerija         

 

_____________________________

Youtube Channel

Pin It on Pinterest