Sakupljač silaže ELIBOL

ELIBOL&AGROTIGER UREĐAJ ZA SILIRANJE OTKOSA
Elibol&Agrotiger mašina za siliranje otkosa prilagođena je svim tipovima zemljišta. Koristi
se za sakupljanje žetvenih ostataka pšenice, ječma, ovsa, raži, soje i kukuruza. Priključak se
sastoji od pik-ap uređaja i pužnog transportera. Pik-ap je po konstrukciji isti kao kod
pokretnih presa, dok je pužni transporter isti kao kod priključaka za siliranje niskih kultura.
Mašina sakuplja ostatke od žitarica koje su ostale na zemljištu nakon žetve i automatski ih
pretvara u slamu i puni prikolicu koja ide pozadi. Veza sa traktorom je putem vučnog oka,
postoje dve pozicije: transportna i radna pozicija. Zahvaljujući novom sistemu hidraulike,
mehanizam za prikupljanje slame se može prilagoditi u skladu sa vožnjom traktora i radnih
uslova na samom polju. Visina treba da je takva da obezbedi podizanje biljne mase bez
gubitaka, a da ne dolazi do oštećenja zubaca
Tehnička specifikacija
Model jed. ChopeX
Radni zahvat mm 1730-1770
Širina pikapa mm 2500
Dužina mašine mm 4800
Visina mašine mm 2900
Težina mašine kg 1700
Bator Width (mm) mm 1180
Prosečna radna brzina km/h 2,6
Kapacitet ton/h 2,2
PTO obr/min 540
Zahtevana snaga traktora KS 45

Galerija   

 

_____________________________

Youtube Channel

Pin It on Pinterest