Kukuruzna sejalica  SAKALAK

KUKURUZNA SEJALICA SAKALAK

Koristi se za setvu u široke redove sa različitim razmakom između biljaka u redu i seju pojedinačna zrna. SAKALAK pneumatska diskosna sejalica je univerzalnog tipa i koristi se za setvu različitih vrsta kultura, čime se utiče na troškove proizvodnje.

Setveni aparati su za poprečnu gredu rama povezani zglobnom vezom u obliku paralelograma, koja omogućava kopiranje terena, odnosno podizanje i spuštanje u zavisnosti od stanja terena, a da se pri tome ne menja ugao postavljanja radnih organa, a time i kvalitet rada.

Osnovna karakteristika pneumatskih sejalica je da se po jedno zrno, potrebno za pojedinačnu setvu, izdvaja iz mase semena (iz kutije za seme, odnosno kućišta setvenog aparata) uz pomoć vazdušne struje. Zahvatanje zrna je sigurno, a oštećenje je znatno manje nego kod mehaničkih sejalica. Kao ulagači zrna koriste se dupli diskovi, dubina setve se podešava pomoću ručice, a moguće je i podešavanje pritiska nagaznih točkova pomoću posebne opruge. Zagrtači semena u vidu gumenih točkova V oblika imaju zadatak da na setvenu brazdicu, odnosno položeno seme, nabace sloj sitne zemlje.

Od savremenih pneumatskih sejalica se očekuje da obave preciznu setvu pojedinačnim zrnima, sa konačnim razmakom između zrna, a time i biljaka u redu. Da bi se to ostvarilo setveni aparati moraju ravnomerno ulagati seme u setvenu brazdicu. Za kontrolu ulaganja semena sejalice opciono mogu biti opremljene elektronskom kontrolom setve.

Kontrola setve AGROSTANDARD S6 total ima mogućnost da se ugradi na bilo koju sejalicu. Senzori se postavljaju ispod setvenog aparata i signaliziraju svaki prolaz zrna na ekran kontrole koji se nalazi u kabini traktora. Kontrola prikazuje da li je svaka sekcija u funkciji, kolika je brzina kretanja traktora, kolika je površina posejana od trenutka setve, kolika je ukupna zasejana površina od trenutka ugradnje kontrole, razmak zrna u redu i sl.

Model jed. 4 reda 6 redova 8 redova
Broj baterija/redova kom 4 6 8
Ukupna dužina mašine mm 2800 4000 5600
Ukupna viina mašine mm 1600 1600 1600
Ukupna širina mm 2000 2000 2000
Razmak između redova cm 45-70-75-95 45-70-75-95 45-70-75-95
Zapremina kutija za seme lit 30 x 4 30 x 6 30 x 8
Zapremina kutije za min. đubrivo lit 160 x 2 200 x 2 200 x 4
Težina sa kutijom za min.đubrivo kg 880 1200 1480
P.T.O ob/m 540 540 540
Minimalna zahtevana snaga KS 70+ 80+ 100+

Galerija     

_____________________________

Youtube Channel

Pin It on Pinterest