Podrivač DRAGON

DRAGON : Radni zahvat od 2,5 do 3,5 m, može biti sa 5 ili 7 radnih organa, snaga traktora od
160 do 220 KS, radna dubina do 65 cm

TIP DRAGON 5 DRAGON 7 S DRAGON 7 DRAGON 5 sa duplim ježom DRAGON 7S sa duplim ježom DRAGON 7 sa duplim ježom
Radni zahvat (m) 2,5 3,0 3,5 2,5 3,0 3,5
Broj radnih tela 5 7 7 5 7 7
Klirens (cm) 90 90 90 90 90 90
Maksimalna dubina (cm) 65 65 65 65 65 65
Razmak izmedju radnih organa (mm) 50 45 50 50 45 50
Širina radnog organa (mm) 30 30 30 30 30 30
Radni zahvat baterije (m) / / / 2,5 3,0 3,5
Prečnik rotora (mm) / / / 170 170 170
Podešavanje dubine (mm) / / / hidraulično hidraulično hidraulično
Težina (kg) 1100 1200 1250 1600 1850 1900
Potrebna snaga (KS) 160 – 180 200 – 220 220 – 250 160 – 180 200 – 220 220 – 250

Galerija      

 

_____________________________

Youtube Channel

Pin It on Pinterest