Javni poziv i Pravilnik o podsticajima za nabavku novog traktora u 2020. godini

Zahtev za odobravanje prava na podsticaje podnosi se u roku od 6. januara do 29. maja 2020. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, objavilo je Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora i raspisalo Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2020. godini.

Predmet podsticaja su prihvatljivi troškovi investicije za nabavku novog traktora, koji je:

1) namenjen i koji se koristi za izvođenje poljoprivrednih radova u primarnoj biljnoj i stočarskoj proizvodnji;
2) snage motora do najviše 60 kilovata (kW);
3) proizveden u Republici Srbiji ili čiji model dobavljač uvozi u rastavljenom stanju i sklapa na svojim proizvodnim linijama u Republici Srbiji pre objavljivanja ovog Javnog poziva.

Predmet podsticaja obuhvata novi traktor sa standardnim delovima, uređajima i opremom, uključujući pripadajuću i traktorsku kabinu.

Podsticajima se ne nadoknađuju porezi (uključujući i PDV); troškovi nabavke priključka za izvođenje radova, priključnih vozila za traktor; troškovi nabavke delova, uređaja i opreme koji ne služe za izvođenje poljoprivrednih radova (šumski, komunalni, građevinski i drugi radovi), troškovi nabavke posebne dodatne opreme; troškovi prevoza, isporuke, montaže, probnog rada i drugi operativni troškovi itd.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari za jednu kalendarsku godinu je 800.000 dinara.

Zahtev za odobravanje prava na podsticaje podnosi se u roku od 6. januara do 29. maja 2020. godine.

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu prebivališta odnosno sedišta podnosioca zahteva, u skladu sa posebnim propisom koji određuje područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Pravo na podsticaje ostvaruje lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) privredno društvo;
4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Lice ostvaruje pravo na podsticaje ako:

1) je u potpunosti realizovalo investiciju za koju podnosi zahtev u periodu od 1. januara 2020. godine do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;
2) za investiciju za koju podnosi zahtev, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
3) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
4) nema odobrenih bespovratnih sredstva iz javnih sredstava za nabavku traktora u 2018. ili 2019. godini;
5) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;
6) izvrši registraciju vozila.

Lice koje ispunjava opšte uslove ostvaruje pravo na podsticaje ako u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura, i to površine:

1) do 0,5 ha povrća, voća i cveća u zaštićenom prostoru;
2) do 2 ha jagodastog voća, odnosno do 5 ha ostalog voća;
3) do 2 ha grožđa, na parcelama koje su upisane i u Vinogradarski registar;
4) do 3 ha povrća (na otvorenom polju);
5) od 0,1 do 50 ha cveća (na otvorenom polju);
6) do 50 ha aromatičnog i lekovitog bilja;
7) do 2 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilja.

Lice koje ispunjava opšte uslove ostvaruje pravo na podsticaje ako:

1) u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);
2) u zavisnosti od vrste proizvodnje ima do najviše 19 mlečnih krava, odnosno ima ukupni kapacitet objekta upisanog u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, i to: do najviše 19 goveda i/ili do najviše 149 ovaca i koza i/ili do najviše 29 krmača i/ili do najviše 99 tovnih svinja po turnusu i/ili do najviše 3.999 brojlera po turnusu i/ili do najviše 399 tovnih ćurki po turnusu.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Korisnik može podneti samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u toku jedne kalendarske godine i može ostvariti pravo na podsticaje za nabavku samo jednog traktora.

Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2020. godini”, lično, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, 11050 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 84.

Uverenja i potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.


Kompletne tekstove Pravilnika i Javnog poziva i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

PRAVILNIK  (klikom preuzmite dokument)

JAVI POZIV (klikom preuzmite dokument)

                              izvor: http://agrofin.rs

Pin It on Pinterest