ADAPTER – HEDER  ELIBOL

ADAPTER ELIBOL

Elibol kukuruzni Header je razvijen za sakupljanje kukuruza i posebno je
dizajniran za rad zajedno sa kombajnom. To smanjuje gubitak slatkog
kukuruza koji se može pojaviti na zaglavlju tokom berbe kukuruza. Dizajniran je
na način da ga poveže sa svakim tipom kombajna sa malom promenom
u kompletu za povezivanje. Pozadinske sečke aktivirane pomoću ručice mogu da
se sakupljaju sa mali trošenjem mterijala, preko 2 komada obloženih volframa sa karbidom
postavljenim na čelični disk.

Uz pomoć daljinskog upravljača, operater može podesiti otvore između ploča za
čišćenje bez napuštanja kabine. Lanci (za hranjenje) koji garantuju rad u teškim uslovima
dobro se obavljaju bez potrebe za podešavanjem zahvaljujući sistemu automatskog istezanja.
Opcionalno ponuđene spirale povećavaju prikupljanje performansi ležišta. Mašina za ubiranje
(adapter) kukuruza Elibol dizajnirana je da obavite žetvu najlakšim metodom.

Model EMT 5 EMT 6 EKMT 6 EMT 8
Number of Rows (pcs) 5 6 6 8
Productivity(Performance), ha/h 2,08 2,33 2,33 3,1
Operating Width (mm) 3500 4200 4200 5600
Total Width (mm) 3610 4310 4310 5710
Width in Tracking Position (mm) 3610 4310 2900 5710
Total Length (mm) 1900 1900 1900 1900
Total Height (mm) 1300 1300 1300 1300
Static Weight (kg) 1800 2080 2320 2640
Dynamic Weight (kg) 2250 2650 2950 3450
Power Supply Combine Harvester Combine Harvester Combine Harvester Combine Harvester
Power Take-off Speed (1/min)(Optional) 540-750 540-750 540-750 540-750
Distance between rows (mm) 700 700 700 700
Recommended Operating Speed (km/h) 5 5 5 5
Working area under normal conditions (ha) 2250-3000 2700-3450 2700-3450 3600-4350
Permitted Operating Temperature -20 C ile +40 C -20 C ile +40 C -20 C ile +40 C -20 C ile +40 C
Noise Level (When maintained) <80dB <80dB <80dB <80dB
Allowed Non-Stop Operation Time 8 8 8 8
Catcher Roll Number (pcs) 10 12 12 16
Separator Tip Material Polyethylene Polyethylene Polyethylene Polyethylene
Chain Elevator Number (pcs) 10 12 12 16
Catcher Blade Distance Control Hydraulic Hydraulic Hydraulic Hydraulic
Distance between Catcher Blades (mm) Adjustable (35-55) Adjustable (35-55) Adjustable (35-55) Adjustable (35-55)
Shredder Unit Speed (1/min) 2150 2150 2150 2150
Shredder Unit Tip Speed (m/s) 25,87 25,87 25,87 25,87
Shredder Unit Number (pcs) 5 6 6 7
Shredder Unit Blade Number (pcs) 10 12 12 16
Blade Hardness (RSD-C) 50,8 50,8 50,8 50,8
Galerija   

_____________________________

Youtube Channel

Pin It on Pinterest