Žitna sejalica  SAKALAK

ŽITNA SEJALICA SAKALAK

Setva je jedan od najvažnijih agrotehničkih zahvata, od čijeg kvaliteta znatno zavisi količina i kvalitet proizvoda. Nedostaci učinjeni pri setvi najčešće se ne mogu ispraviti ostalim agrotehničkim radovima.

Žitne sejalice koriste se za setvu strnih žitarica, leguminoza, trava, konoplje i drugih kultura koje se seju u uske redove. Osnovni radni organi žitne sejalice su sanduk za seme, setveni aparati, sprovodne cevi, ulagaći semena i zagrtači.

Osnovni agrotehnički zahtevi koji se postavljaju pred mašine za setvu i sadnju su da obezbede pravilan raspored semena po površini i po dubini.

SAKALAK žitna sejalica upravo omogućava zadovoljavanje ovih zahteva. Dupli diskovi kao ulagači zrna omogućuju ravnomernu dubinu setve i na neravnim terenima, pošto imaju veliku pritisnu moć po bateriji, što bi uz opcione gumene nagazne točkove izbacilo agrotehničku meru valjanja nakon setve. Diskovi nisu simetrično poređani, već se jedan disk nalazi ispred drugog, što omogućava kvalitetno otvaranje brazdice

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

TIP ŞK-HM-T21 ŞK-HM-T25 ŞK-HM-T29 ŞK-HM-T33
Radni zahvat (mm) 2500 3000 3500 4000
Broj diskova 21 25 29 33
Zapremina bunkera za seme (L) 300 365 431 498
Zapremina depozitora za djubrivo (L) 333 407 481 555
Približna težina sa depozitorom za djubrivo (kg) 870 985 1115 1195
Širina (mm) 2540 2540 2540 2540
Dužina (mm) 2670 3150 3650 4100
Visina (mm) 1640 1640 1640 1640
Dimenzije točkova 600 x 16 600 x 16 600 x 16 600 x 16
Potrebna snaga traktora ( KS) 60 80 90 100

Galerija      

 

_____________________________

Youtube Channel

Pin It on Pinterest