Kombajn za pasulj – SOLMAX STEEL

Solmax steel kombajn za pasulj predstavlja jedinstvenu mašinu koja agregirana na traktor omogućava
razdvajanje zrna pasulja (leblebije, sočiva) iz pokošene i osušene biljne mase direkt sa njive .
Biljna masa se kupi “pickup systemom”, nakon toga se pomoću spirale (puža) prenosi na pokretnu traku
koja prolazi kroz usis ventilatora i pravi se razdvajanje zrna od mahune i biljne mase. Zrno se dalje
vibracionim sitom odvaja (selektira) od sitnih primesa (kamenćići , zemlja , ostaci mahune , prašina)
i elevatorom se šalje u bunker. Ostaci biljne mase se, kao i kod silo kombajna, izdvajaju i šalju u
prikolicu ili neki drugi bunker.
Ova mašina sa svojim kapacitetom (radnim učinkom) u proseku od 2 t/h omogućava izuzetnu uštedu u vremenu
i u velikoj meri smanjuje troškove rada (fizičkog angažovanja radne snage i radne mašine).
Iz kombajna pasulj se direktno pakuje u džakove i spreman je za prodaju ili dosušivanje, po potrebi.
Tehnička specifikacija kol. j.m
Dužina/Lenght 5550 mm
Širina/Width 2200 mm
Visina/Height 2750 mm
Radni zahvat/ Working width 1700 mm
Broj prstiju /Number of Pathose Ax 80 kom
Presek sita/Standard Sieve Diameter 28 (opc 14-35) mm
Točak/Wheel Dimension 9.00-16KNK26 inc
Radna Zapremina-učinkovitost/Working Capacity 2 t/h
Potrebna konjska snaga/Required Power 70+ KS
Kapacitet bunkera / Tank capacity 850 kg

Galerija    

_____________________________

Youtube Channel

Pin It on Pinterest