Maschio Gaspardo PLUGOVI

zadovoljavaju u potpunosti sve zahteve koje tehnološka operacija oranja zahteva od poljoprivrednih proizvođača.

 

Pozovite

"S" plugovi

UNIQO S plugovi za traktore od 70-120 KS, 2-4 glave, greda 110x110mm, zahvat podesiv: 30-55 cm

"M" plugovi

UNIQO M plugovi za traktore od 90-200 KS 3-5 glava, greda 120x120mm, zahvat podesiv: 30-55 cm

"L" plugovi

UNIQO L plugovi za traktore od 120-300 KS 3-6 glava, greda 140x140mm, zahvat podesiv: 30-60 cm

Maschio Gaspardo po vašoj želji

Opremljenost plugova zavisi od želja svakog kupca. Na plugovima koje MASHIO GASPARDO nudi na našem tržištu prisutne su daske namenje teškim i humusnim zemljištima sa mogućnošću izbora rešetkaste (MP4N) i pune (MP4WN) daske. Predplužnjaci su većeg formata namenjeni za rad u kukurozovini. Plugovi su opremljeni nožastim crtalom, dok opciono mogu imati i diskasto crtalo.

Plugovi MASHIO GASPARDO zadovoljavaju u potpunosti sve zahteve koje tehnološka operacija oranja zahteva od poljoprivrednih proizvođača. Kompanija koja je osnovana 1964. godine sa svojom istorijom dužom od 50 godina na srpskom tržištu nudi vrhunske plugove namenjene svim tipovima zemljišta.

Imajući u vidu da se pri radu pluga javlja znatan otpor koji se savlađuje silom vuče traktora i da taj otpor u zavisi od više faktora (od tipa zemljišta, vlažnosti zemljišta, dubine oranja, zahvata pluga, brzine kretanje, naošternosti raonika) kod MASHIO GASPARDO plugova je izvršena podela plugove na serije prema snazi traktora koji vuče plug i prema zipu zemljišta na kome će plug raditi.

Kontaktirajte nas

Stojimo vam na raspolaganju. Mejl,telefon ili društvene mreže tu smo za vas

Tekelijina 28/4 

21000 Novi Sad

+063/72 95 859

agrostandard.plus@gmail.com

Pin It on Pinterest